V.V. de Kieviten - anno 1932
Trainingsavond heren: donderdagavond 19:30-21:30

Vertrouwenscommisie

Een veilige sportomgeving voor jong en oud is iets wat wij als voetbalvereniging nastreven. Toch is dit helaas niet altijd een gegeven. Wij, als Bestuur van V.V. De Kieviten, willen hier dan ook een proactief beleid in voeren, want voorkomen is beter dan genezen. Derhalve is besloten om vanuit het bestuur twee vertrouwenscontactpersonen aan te stellen, te weten Arjan Nagtegaal en Laura Visser. Zij zullen als aanspreekpunt fungeren in gevallen waarbij iemand het slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de twee vertrouwenscontactpersonen, alsook het ‘Kaderdocument Grensoverschrijdend Gedrag V.V. De Kieviten’. Dit document zet in grote lijnen uiteen wat u van de vertrouwenscontactpersonen kunt verwachten en de kaders opstellen waarbinnen zij hun werk zullen doen. Het document kunt hier downloaden.

Beide personen zijn te bereiken op e-mailadres: vertrouwenscommissie@de-kieviten.nl

Onderstaand stellen de twee vertrouwenscontactpersonen zich voor.

"Ik ben Laura Visser, 23 jaar oud en woon samen met mijn vriend in Voorthuizen. In het dagelijks leven ben ik een master studente Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Naast mijn studie ben ik, voornamelijk in de weekenden, werkzaam bij Café de Lindeboom. Ik voetbal sinds een jaar in het damesteam van de Kieviten. Het is een leuk, gezellig en enthousiast team, dat van elke wedstrijd een feestje maakt."laura
"Mijn naam is Arjan Nagtegaal, 50 jaar en inmiddels voetbal ik zo’n 40 jaar waaronder 9 jaar bij de Kieviten. Ik ben getrouwd en vader van inmiddels drie volwassen dochters. Twee daarvan hebben ook gevoetbald. Ik werk in het speciaal onderwijs voor leerlingen met forse gedragsproblemen, psychiatrische problemen of een vorm van autisme. Ik heb daar verschillende taken en functies gehad waaronder vertrouwenspersoon. Op dit moment ben ik locatiedirecteur."arjan