V.V. de Kieviten - anno 1932
De gezelligste club van de Veluwe!

Vertrouwenscommisie

Een veilige sportomgeving voor jong en oud is iets wat wij als voetbalvereniging nastreven. Toch is dit helaas niet altijd een gegeven. Wij, als Bestuur van V.V. De Kieviten, willen hier dan ook een proactief beleid in voeren, want voorkomen is beter dan genezen. Derhalve is besloten om vanuit het bestuur twee vertrouwenscontactpersonen aan te stellen, te weten Arjan Nagtegaal. Hij zal als aanspreekpunt fungeren in gevallen waarbij iemand het slachtoffer is van grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de vertrouwenscontactpersoon, alsook het ‘Kaderdocument Grensoverschrijdend Gedrag V.V. De Kieviten’. Dit document zet in grote lijnen uiteen wat u van de vertrouwenscontactpersonen kunt verwachten en de kaders opstellen waarbinnen zij hun werk zullen doen. Het document kunt hier downloaden.

Beide personen zijn te bereiken op e-mailadres: vertrouwenscommissie@de-kieviten.nl

"Mijn naam is Arjan Nagtegaal, 50 jaar en inmiddels voetbal ik zo’n 40 jaar waaronder 9 jaar bij de Kieviten. Ik ben getrouwd en vader van inmiddels drie volwassen dochters. Twee daarvan hebben ook gevoetbald. Ik werk in het speciaal onderwijs voor leerlingen met forse gedragsproblemen, psychiatrische problemen of een vorm van autisme. Ik heb daar verschillende taken en functies gehad waaronder vertrouwenspersoon. Op dit moment ben ik locatiedirecteur."arjan