V.V. de Kieviten - anno 1932
De gezelligste club van de Veluwe!

Verenigingsregels V.V. de Kieviten

Plezier bij het voetballen is iets wat wij als vereniging erg belangrijk vinden. Wij proberen dan ook een omgeving te creëren waarin iedereen op een plezierige en veilige manier kan sporten, iets wat des te meer geldt voor onze jongste jeugd. Daarom hebben wij als vereniging de volgende gedragsregels opgesteld:

  • Er wordt niet langs de lijn gerookt of gedronken.
  • Er wordt niet langs de lijn gevloekt of geschreeuwd, aanmoedigen doen wij op een positieve manier.
  • Wij behandelen iedereen met respect.
  • Iedereen is welkom op de vereniging, en we zorgen dat er een veilig en sportief klimaat heerst.
  • Er wordt met zorg omgegaan met de spullen van de vereniging en met de spullen van anderen.
  • Er wordt geen alcohol geschonken aan mensen onder de 18 jaar.
  • Als we afspraken maken, komen we die na.

Het overtreden van deze regels kan leiden tot een officiële waarschuwing, en bij een volgende overtreding tot ontzegging van het lidmaatschap en/of toegang tot de vereniging. Door deze regels na te leven hopen we een plezierige en veilige sportomgeving te creëren voor zowel de jeugd als de senioren. Dit kunnen we niet alleen, maar doen we met z’n allen!