V.V. de Kieviten - anno 1932
Trainingsavond heren: donderdagavond 19:30-21:30

Contributie

De contributietabel is als volgt:

Sectie Contributie per jaar
Senioren, spelend lid, 16 jaar en ouder  €130,– + €100,– vrijwilligers bijdrage
Junioren, spelend lid, 12 tot 16 jaar  €90,–
Pupillen, spelend lid, tot 12 jaar  €90,–
Niet spelend lid  €60,–

De vrijwilligers bedrage wordt kwijtgescholden als je acht uur of meer vrijwilligersuren hebt gedaan. Eén keer per jaar wordt er een vrijwilligersdag georganiseerd, waarbij leden kunnen helpen met het onderhoud van het terrein en de accommodatie. Ook kun je tussendoor een aantal bardiensten om bij de 16 uur te komen. Uiteraard kun je ook op andere manieren nuttig zijn voor de club, hiervoor kun je terecht bij het bestuur.


Stopzetten contributie na opzegging van het lidmaatschap

Opzegging als lid kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie onder inlevering van een uitschrijfformulier.

Het is het gehele jaar mogelijk om de contributie voor het volgende seizoen op te zeggen.